Wizyt: 084989
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

Ewidencje i rejestry
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE 
ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH
W NICH ZAWARTYCH
- ewidencja środków trwałych
- księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
- księga druków ścisłego zarachowania
- ewidencja finansowo - księgowa
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
- ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
- ewidencja kontrahentów
- ewidencja materiałowa i magazynowa
- ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie 
  ochronne
- rejestr wypadków pracowników
- rejestr wypadków wychowanków
- ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
- dziennik zajęć
- ewidencja dzieci
- ewidencja danych o pracownikach
- ewidencja uchwał Rady Pedagogicznej
- kronika
- ewidencja dokumentacji archiwalnej

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji i rejestrów - dyrektor placówki, nauczyciele, główna księgowa oraz kierownik gospodarczy.
Dane zawarte w ewidencjach księgowych i archiwalnych udostępniane są za zgodą dyrektora przedszkola:
- osobom zainteresowanym na ich pisemny wniosek,
- osobom obcym upoważnionym do kontroli wyłącznie po okazaniu odpowiedniego
  dokumentu,
- w odpowiedzi na pisma skierowane bezpośrednio do organów sprawujących nadzór nad
  przedszkolem.
[drukuj]

Autor: Wilk Beata @ 28/02/2010 22:02
Opublikował: Wilk Beata @ 28/02/2010 22:11
Ostatnia zmiana: Wilk Beata @ 28/02/2010 22:11
Tekst wyświetlony: 0 razy.