Wizyt: 087165
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Dane teleadresowe placówki

Przedszkole Miejskie nr 17
ul. Generała Stanisława Maczka 21
66-400 Gorzów Wlkp.
  
tel./fax-95 7364100    tel. 667659255
.
.
    
NIP 5993137510          REGON 080484435         PKD 8510Z


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Informacje nieopublikowane w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.